Kontakt

Pretraži

Finansijski rezultati NIS-a za 2012. godinu

Februar 11, 2013

Finansijski rezultati NIS-a za 2012. godinuNa osnovu pojedinačnih i nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, NIS je ostvario neto dobit od 49,5 milijardi dinara što je godišnji rast od 22 odsto. Rast profita je rezultat efikasnijeg poslovanja i smanjenja troškova, kao i rasta udela na domaćem tržištu nafte i naftnih derivata.

EBITDA za 2012. godinu iznosi 66,5 milijardi dinara, što je 27 odsto više u odnosu na isti period 2011. godine. Na rast EBITDA su, pored povećanja efikasnosti poslovanja, uticali i realizacija ranijih ulaganja u obnovu resursne baze i rast proizvodnje domaće nafte i gasa.

NIS je ostao pojedinačno najveći poreski davalac u zemlji. Iznos obračunatih poreza, naknada i ostalih fiskalnih obaveza NIS-a za 2012. je 91,4 milijarde dinara, što je 8 odsto više od iznosa uplaćenog u istu svrhu tokom 2011. godine.

Prošla godina je za NIS bila u znaku uvođenja savremenih tehnologija u sve vidove poslovanja i širenja maloprodajne mreže u zemlji i regionu. Ukupne investicije na nivou NIS grupe (NIS i novoosnovana zavisna društva) u prošloj godini su dostigle rekordni nivo od 50,8 milijardi dinara, ili 48 odsto više nego u 2011. godini. Kompanija je najviše novca, 20,4 milijarde dinara, uložila u ekološke projekte i dovršetak modernizacije Rafinerije nafte Pančevo (postrojenje za hidrokreking i hidroobradu MHC/DHT, izgradnju postrojenja za vodonik i za regeneraciju istrošene sumporne kiseline, rekonstrukciju pristaništa u Pančevu, automatizaciju prerade, kao i rekonstrukciju i izgradnju TNG parka). Još 13,2 milijarde dinara je uloženo u razvoj maloprodajne mreže. Kompletno je rekonstruisano devet benzinskih stanica i rebrendirana je 231 benzinska stanica. U sklopu razvoja maloprodajne mreže u regionu, što je strateški cilj NIS-a, kompanija je kupila skladište u Bugarskoj, mrežu od 28 benzinskih stanica u Bosni i Hercegovini i jednu u Rumuniji. Konačno, 10,1 milijarda dinara je investirana u geološka istraživanja i projekte povećanja proizvodnje nafte i gasa i povećanja rezervi.

Tokom prošle godine je ukupna zaduženost kompanije prema bankama (dug prema bankama i akreditivi) smanjena 10 odsto u odnosu na kraj 2011. godine, i na kraju 2012. godine je iznosila ukupno 403 miliona dolara. Odnos duga prema EBITDA je iznosio 0,45.

Prema pojedinačnim finansijskim izveštajima operativni novčani tok (OCF) je povećan sa 35 milijardi dinara u 2011. godini na 36,8 milijardi dinara tokom 2012. godine, što je povećanje od 5 odsto.NIS je tokom prošle godine nastavio trend rasta u proizvodnji domaće nafte i gasa, pa je u 2012. godini proizvedeno 1.694 uslovnih tona nafte i gasa**, što je 11 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, obim potvrđenih zaliha ugljovodonika porastao je u 2012. godini za 12,1 odsto.

Obim prerade sirove nafte u Rafineriji nafte Pančevo u 2012. godini iznosio je 2.142 miliona tona nafte, a ukupan promet naftnih derivata dostigao je nivo od 2.395 hiljada tona. Bez obzira na pad obima nacionalnog tržišta, NIS je povećao obim maloprodaje za 15 odsto, uz porast udela Kompanije na maloprodajnom tržištu za 5,9 odsto.

„Finansijski rezultati za 2012. godinu su pokazali da je ta godina bila najuspešnija od kada NIS postoji. Uspeli smo, ne samo da sačuvamo, već i da povećamo profitabilnost Kompanije, istovremeno smanjivši nivo bankarskog duga. I to u uslovima kada je u 2012. godini Srbija oborila dva neslavna rekorda – u dubini recesije u Jugoistočnoj Evropi i po visini stope inflacije u Evropi. Ključni razlog uspešnog poslovanja NIS-a je konstantni rast investicija u nove tehnologije, razvoj maloprodajne mreže u zemlji i regionu, kao i istraživanje i povećanje rezervi nafte i gasa. Još jednom se potvrdilo da dogovor kuću gradi, a naša kuća je prošle godine jačala zahvaljujući dogovoru dva akcionara – Gasprom njefta i Vlade Srbije“, izjavio je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI