Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2012. godine izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

Oktobar 29, 2012

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2012. godine izdavaoca NIS a.d. Novi SadU skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, ovim putem najavljujemo dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2012.

 

Srpsku i englesku verziju navedenog dokumenta dostavićemo Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objaviti na internet stranici u četvrtak, 1. novembra 2012. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI