Kontakt

Pretraži

NIS objavljuje revidirane konsolidovane podatke finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Februar 18, 2014

NIS objavljuje revidirane podatke konsolidovanog finansijskog izveštaja o rezultatima rada kompanije u 2013. godini, pripremljene u skladu s međunarodnim standardima knjigovodstvenog izveštavanja.

Neto dobit kompanije u 2013. godini iznosi 48,4 milijardi dinara, dok EBITDA (prihod pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) kompanije iznosi 68,8 milijardi dinara, što je 5 odsto više nego u 2012. godini.

Na finansijski rezultat kompanije u 2013. godini su negativno uticali pad cena ugljovodoničnih sirovina (nafte i prirodnog gasa), rast poreskog opterećenja kao i smanjenje obima domaćeg tržišta goriva. Tako je u cilju održavanja profitabilnosti kompanija nastavila rad na povećanju efikasnosti biznis procesa i uvećanju obima prerade nafte i prodaje naftnih derivata.

Prema rezultatima u 2013. godini obim poreskih uplata NIS-a u budžet Srbije je iznosio 120,6 milijardi dinara, što je 30 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Poreske uplate NIS-a čine oko 14 odsto prihodnog dela budžeta Republike Srbije.

Uprkos negativnim makroekonomskim faktorima, stabilnost osnovnih finansijsko-operativnih pokazatelja omogućila je kompaniji da u 2013. godini realizuje rekordni investicioni program, u obimu od 57 milijardi dinara, što je šest odsto više od iznosa kapitalnih ulaganja u 2012. godini. Osnovni pravci investicionog programa 2013. godine su bili povećanje efikasnosti procesa proizvodnje ugljovodonika putem uvođenja novih tehnoloških rešenja, razvoj projekata u oblasti racionalnog korišćenja gasnih resursa i energetske efikasnosti, nastavak modernizacije prerađivačkog kompleksa i maloprodajne mreže.

U 2013. godini je proizvodnja ugljovodonika NIS-a iznosila 1,697 tona naftnog ekvivalenta što za dva odsto premašuje isti pokazatelj od prošle godine. Prema rezultatima iz 2013. godine, tempo rasta resursne baze je veći od rasta obima proizvodnje. Obim prerađene nafte (uključujući poluproizvode) je iznosio 3,066 miliona tona, odnosno 36 odsto više nego u 2012. godini.

Prodaja naftnih derivata NIS-a (uključujući izvozne isporuke) u 2013. godini iznosila je 3,079 miliona tona, što je 29 odsto više od pokazatelja u 2012. Godini. Rast maloprodaje je iznosio 13 odsto, dok je veleprodaja povećana za 19 odsto. Osnovni pokretači povećanja obima prodaje bili su poboljšanje kvaliteta proizvedenih naftnih derivata i uvođenje novih goriva u proizvodnu liniju kompanije. Posebnu pažnju u 2013. godini kompanija je posvetila razvoju klijentskih marketinških programa i povećanju lojalnosti potrošača.

„Prošla godina je bila veoma složena za kompaniju. Zadovoljni smo što smo uprkos nestabilnoj makroekonomskoj situaciji i povećanom obimu poreskih obaveza očuvali profitabilnost i realizovali investicioni program u punom obimu. Tokom prošle godine smo bili fokusirani na povećanje sopstvene efikasnosti i uvođenje novih tehnologija. Zahvaljujući završetku modernizacije Rafinerije Pančevo efikasnost rada naše prerade povećana je više od dva puta. Godina 2014. će biti još složenija. Pred nama su zadaci vezani za realizaciju novih projekata, što će biti komplikovano, imajući u vidu nastavak kriznih trendova u regionalnoj ekonomiji i problem slabe platežne moći velikih potrošača naših derivata“, rekao je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI