Kontakt

Pretraži

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad usvojio Biznis plan za 2019. godinu

Decembar 17, 2018

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad usvojio je Biznis plan za 2019. godinu kojim je potvrđen investicioni program od 40,8 milijardi dinara.

Najviše sredstava biće uloženo u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i u završetak projekta „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo.

Tokom naredne godine akcenat će biti i na povećanju bezbednosti na radu u svim biznis segmentima, kao i na unapređenju HSE (Health, Safety, Environment) kulture na nivou cele kompanije.

U segmentu istraživanja i proizvodnje prioritet će biti uspešna realizacija programa bušenja i geološko istražnih radova na profitabilnim projektima, kao i sprovođenje planiranog obima seizmičkih ispitivanja.

Kada je reč o servisima, akcenat će biti na nabavci moderne opreme i nastavku pružanja kvalitetnih usluga bušenja, tekućeg i kapitalnog remonta, bušotinskih servisa i 3D seizmike.

U oblasti prerade nafte i poluproizvoda prioritet je završetak izgradnje i početak proizvodnje postrojenja za odloženo koksovanje, što je ključni projekat druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu. U ovaj projekat će ukupno biti investirano više od 300 miliona evra, a početak rada novih postrojenja planiran je u trećem kvartalu 2019. godine. Pored toga, u oblasti prerade će prioritet biti realizacija projekata za povećanje energetske efikasnosti i upravljanje operativnom efikasnošću.

Glavni pravac ulaganja u segmentu prometa naftnih derivata biće modernizacija maloprodajne i skladišne mreže u Srbiji i regionu, kao i razvoj prodaje novog proizvoda – koksa, nakon puštanja u rad postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja u Rafineriji nafte Pančevo. Pored toga, planiran je dalji razvoj prodaje premijalnih brendiranih goriva.

Biznis planom NIS-a za 2019. godinu u oblasti energetike planiran je pre svega nastavak aktivnosti na izgradnji termoelektrane toplane (TE-TO) Pančevo, namenjene za proizvodnju električne i toplotne energije iz prirodnog gasa, kao i dalji razvoj projekta vetrogeneracije. Početak rada oba projekta planiran je za 2020. godinu. Pored toga, u oblasti energetike NIS će investirati u razvoj i proširenje programa trgovine električnom energijom.

NIS će i u narednoj godini nastaviti da sprovodi program mera za povećanje efikasnosti poslovanja.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI

Ostale novosti iz meseca: Decembar 2018