Kontakt

Pretraži

East West Petroleum Corp. potpisali Memorandum o razumevanju (MOU) sa NIS-om za bušenje 12 bušotina na 4 bloka u Rumuniji

Maj 25, 2011

East West Petroleum Corp. (EWP) i Nafna industrija Srbije a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS) su finalizirali dogovor za saradnju u sektoru upstream u cilju brzog napretka u razradi svoja četiri onshore bloka u Rumuniji:EX-2 (Tria), EX-3 (Baile Felix), EX-7 (Periam) i EX-8 (Blled).

Planirani zajednički program uključivaće dobijanje i obradu oko 900 sq km 2D 600 kv km 3D seizmičkih podataka sa minimum 12 bušotina koje se planiraju za bušenje u Rumuniji.

U prvom sporazumuEast West Petroleum Corp. je sa Rumunskom nacionalnom agencijom za mineralne resurse potpisala Sporazum o koncesiji za četiri onshore istraživačka blokaEX-2 (Tria) EX-3 (Baile Felix), EX-7 (Periam) i EX-8 (Blled).

Nove naftne licence nalaze se u zapadnom regionu Rumunije, u bogatom Panonskim bazenu. Blokovi obuhvataju područje od oko 1 000 000 jutara. Blokovi sa višenamenskim ciljevima za istraživanje, leže u visoko produktivnom regionu zapadne Rumunije. Blokovi su eksploatisani prilično umereno, tako da je prethodna ekploatacija teritorije uglavnom ograničena na plitke strukturne zamke. EWP je odredila određeni broj strukturnih i stratigrafskih žila u dubljim sektorima i planira da fokusira svoja istraživanja na konvencionalne naftne i gasne potencijale, kao dodatak nekonvencionalnom potencijalu škriljčanog gasa.

EWP i NIS planiraju opsežnu saradnju na istraživanju i proizvodnji nafte i gasa sa područja preko million jutara u četiri oblasti koncesije. I konvencionalni i nekonvencionalni resursni potencijal je potvrđen na ovoj teritoriji, koja se nalazi u blizini mnogobrojnih naftnih i gasnih polja. Planirani zajednički radni program uključiće i dobijanje i obradu oko 900 km 2-D i 600 kv km 3-D seizmičkih podataka tokom prve dve godine rada. Novi seizmički podaci koristiće se za poboljšanje nivoa određenog broja perspektivnih konvencionalnih naftnih i gasnih žila koje su potvrđene na ovom području, da bi se dalje proučio nekonvencionlni škriljčani potencijal i odabrala mesta za bušenje. U skladu sa uslovima sporazuma EW će zadržati 15% realizovane kamate u toku Faze 1 (obavezna) i Faze 2 (opciona) istraživanja, kao i realizovanu kamatu na sva otkrića, sve do objave njihove komercijalnosti. EWP će zadržati 15% udela u ukupnoj proizvodnji koja se realizuje sa ove četiri koncesije.

NIS je lider u istraživanjima u ovom sektoru Panonskog bazena. Kompanija trenutno vrši obimna istraživanja i proizvodnju u regionu Vojvodine u severnoj Srbiji, koja se graniči sa Rumunskim Periam i Biled koncesijama. Očekuje se da će operativne mogućnosti kompanije i geološko poznavanje regiona značajno doprineti uspešnosti rumunskog programa istraživanja.

Programi istraživanja podležu konačnoj ratifikaciji Sporazuma o koncesiji od strane Vlade. Teritorija koja se rentira NIS-u podleže daljim dogovoriima i odobrenjima od strane NAMR (Nacionalna agencija za mineralne resurse), koja se očekuju uskoro nakon što rumunska Vlada ratifikuje Koncesije. „Novi zajednički projekat razvoja blokova na teritoriji Rumunije, koji su sastavni deo imovinskog portfolija Kompanije, jedan je od niza koraka koje je kompanija NIS preduzela kako bi proširila svoje prisustvo izvan Srbije i realizovala strategiju transformacije kompanije u aktivnog regionalnog igrača na balkanskom energetskom tržištu. Aktivno učešće NIS-a u ovom projektu omogućiće nam da steknemo nova iskustva i da primenimo inovativne tehnologije za razradu kompleksnih rezervi. Prema našim proračunima, uspešni rezultati istraživanja omogućiće kompaniji da udvostruči svoje rezerve”, rekao je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a.

Denis Sugaipov, prvi zamenik generalnog direktora NIS a.d. je izjavio: „Posao koji smo sklopili sa EWP donosi nekoliko operativnih sinergija i za kompanije i za rumunski eneregetski sektor. Pre svega, NIS-ovo poznavanje geologije Panonskog bazena i uspeh u progresiji rezervi i povećanje proizvodnje mogu se implementirati u oblasti istraživanja koja je veoma blizu regiona Severni Banat u Srbiji. Kao drugo, EWP može da doprinese svojim iskustvom u oblasti nekonvencionalnih rezervi iz Severne Amerike gde su takvi projekti bili izuzetno zastupljeni tokom prethodne decenije. I konačno, rumunski energetski sektor čeka na inostrane investicije. Smanjenje trenda proizvodnje nafte i gasa u zemlji, i nedostatak investicija u istraživanje, naročito u zapadnim delovima zemlje, pružaju nam priliku da promenimo ovakvu situaciju i da ponovimo priču o uspehu u Srbiji i u Rumuniji, omogućivši time otvaranje dodatnih radnih mesta, ali i Vladi da zaradi više novca od poreza. Nadam se da će ovaj posao doneti rezultate u bliskoj budućnosti i omogućiti održivi razvoj čitavog regiona”.

Greg Renwick, predsednik i CEO East West je prokomentarisao, „Izrazito smo zadovoljni potpisivanjem Sporazuma o koncesiji sa Nacionalnom agencijom za mineralne resurse kao deo strategije Kompanije da stvori teritorije konvencionalnih i nekonvencionalnih resursa u istočnoj Evropi. Ovi blokovi imaju značajan naftni i gasni potencijal i obezbeđuju kompaniji značajnu ulaznu poziciju u zemlji koja je imala dugu i uspešnu istoriju u istraživanju i proizvodnji. Radujemo se početku radnog programa na blokovima, u saradnji sa rumunskim vlastima”.

David Sidoo, predsednik East West je rekao: “Ovi sporazumi su kulminacija više meseci napornog rada i sigurni smo da smo u Naftnoj industriji Srbije, ćerki kompaniji Gazprom nefta, našli ključnog i strateškog partnera, sa značajnim radnim iskustvom i onim neophodnim finansijskim i radnim mogućnostima koje se mogu primeniti na rumunske koncesije i vrlo brzo se mogu razviti sa razradom rumunskih koncesija.”

O korporaciji East West Petroleum:

East West Petroleum Corp. posluje na berziTSX Venture Exchange pod oznakom EW. East West je kompanija u razvoju za istraživanje i proizvodnju koja se fokusira na konvencionalne i nekonvencionalne naftne izvore. East West trenutno poseduje proizvodne kapacitete u Egiptu i Kanadi, i istraživačke i eksploatacione kapacitete u Indiji, 5 mln. jutara u sporazumu o zajedničkom istraživanju sa Kuwait Energy u Egiptu, Jemenu, Rusiji, Ukrajini i 1 mln. jutara u Rumuniji.

O Naftnoj industriji Srbije a.d. Novi Sad

Naftna Industrija Srbije a.d. Novi Sad osnovana je 1991. godine kao javno preduzeće za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet sirove nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa. Od 2005. godine NIS posluje kao akcionarsko društvo. Godine 2009., na osnovu međudržavnog sporazuma između Rusije i Srbije, 51% akcija NIS-a je kupila ruska kompanija Gazprom Neft, jedna od najvećih i najbrže rastućih kompanija u Rusiji koja je u martu 2011. godine otkupom od manjinskih ackionara dodatno stekla 5,15% akcija, tako da sada poseduje ukupno 56,15% akcija. Danas je NIS najveća vertikalno integrisana naftna i gasna kompanija u jugoistočnoj Evropi, koja posluje u oblasti istraživanja, proizvodnje i prerade sirove nafte i prirodnog gasa, kao i prometa širokog sprektra naftnih derivata.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI