Kontakt

Pretraži

Poslovanje NIS-a u 2023. godini

Januar 30, 2024

U kapitalne investicije uloženo gotovo 40 milijardi dinara

U 2023. godini NIS je započeo realizaciju novog ambicioznog investicionog programa i  ukupan obim investicija NIS grupe u prethodnoj godini iznosi 39,2 milijarde dinara što je 77 odsto više u odnosu na 2022. godinu. Kada je reč o ključnim događajima u 2023. godini, treba istaći i da je, u skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom,  NIS prošle godine postao većinski akcionar HIP Petrohemije i započeo pripreme za modernizaciju domaćeg petrohemijskog kompleksa.

U 2023. godini prosečna cena nafte tipa „Brent“ na globalnom tržištu bila je 82,6 dolara za barel što je 18 odsto manje u odnosu na 2022. godinu. Operativni i finansijski rezultati NIS grupe u 2023. godini bili su u skladu sa kretanjima cene nafte na globalnom tržištu, kao i potrebama tržišta na kojima NIS grupa posluje. U skladu sa tim trendovima, pokazatelj EBITDA NIS grupe u 2023. godini iznosi 68,1 milijardu dinara dok je neto dobit 44,2 milijarde dinara.

NIS je ostao i jedan od najvećih budžetskih davalaca imajući u vidu da obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda iznose 244,4 milijarde dinara.

Kada je reč o operativnim pokazateljima, ukupan obim proizvodnje nafte i gasa ostao je na gotovo istom nivou, kao i u uporednom periodu – 1,158 miliona uslovnih tona nafte i gasa. Obim prerade sirove nafte i poluproizvoda u Rafineriji nafte Pančevo u 2023. godini bio je 4,092 miliona tona,  odnosno 7 odsto manje nego u 2022. godini. Ukupan obim prometa naftnih derivata iznosio je 4,0 miliona tona, što je 8 odsto manje u poređenju sa prethodnom godinom. Važno je istaći da je tokom prošle godine NIS  pustio u rad 10 novih i rekonstruisanih benzinskih stanica u Srbiji,  među kojima i najsavremeniji autoputski objekat, benzinsku stanicu „Sokolići 2“ na auto-putu „Miloš Veliki“. U rad je puštena i benzinska stanica „Lukavica“ u BiH.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI