Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu

Mart 28, 2022

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu.

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u četvrtak, 31. marta 2022. godine. U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI