Контакт

Претражи

Објављен извештај са седнице Управног одбора одржане 18.5.2012

Мај 25, 2012

У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује Извештај о одржавању седнице органа друштва са 46. седнице Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.

На 46. седници Управног одбора НИС а.д. Нови Сад која је одржана у петак, 18. Маја 2012. године у Београду, између осталих, донете су следеће одлуке:

  • Одлука о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012.године
  • Одлука о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године.

 

Наведене одлуке Управног одбора НИС а.д. Нови Сад којима се усвајају Финансијски извештаја НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ

Остале новости из месеца: Мај 2012