Контакт

Претражи

Представљен инвестициони програм у области екологије

Децембар 26, 2011

Представљен инвестициони програм у области екологијеУ Влади Србије НИС је 8. фебруара представио резултате еколошких пројеката, стратешке циљеве и инвестициони програм у области заштите животне средине. О овом значајном пројекту, говорили су Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д, као и Оливер Дулић, министар животне средине, рударства и просторног планирања. До 2015. године НИС ће уложити око 400 милиона евра у инвестициони програм за реализацију стратегије заштите животне средине, што је 6,5 пута више од средстава која су планирана купопродајним уговором. Поред еколошких, НИС ће инвестирати и у инфраструктурне пројекте са еколошким ефектом, у модернизацију бензинских станица и пројекте енергетске ефикасности који посредно утичу на побољшање животне средине.

Ове године, НИС ће реализовати најзначајнији пројекат са еколошким ефектом – модернизацију Рафинерије нафте Панчево и завршетак изградње комплекса за благи хидрокрекинг и хидрообраду (МХЦ/ДХТ), вредан 397 милиона евра, који ће у потпуности омогућити производњу евро горива и усклађивање процеса производње са европским нормама у делу еколошке и индустријске безбедности. Модернизација бензинских станица према светским еколошким стандардима, која је у току, такође представља допринос НИС-а заштити животне средине. НИС ће у наредне две и по године уложити око 100 милиона евра у модернизацију и изградњу нових бензинских пумпи у Србији. У наредне три године, НИС планира низ пројеката унапређења технологија у циљу смањења емисија, изградњу постројења у складу са европским еколошким нормама и производњу горива европског квалитета. Такође, планирано је санација деградираног земљишта, потпуно усаглашавање са европском регулативом, уз унапређење и рационално коришћење природних ресурса.

„Улагање у заштиту животне средине део је нашег стратешког опредељења да ефикасно управљамо компанијом и један од наших главних приоритета. Ова инвестиција омогућиће нам лидерску позицију у области заштите животне средине међу нафтним компанијама на Балкану. Веома смо задовољни сарадњом са Владом Републике Србије и надлежним министрарствима јер смо у њима имали подршку и равноправног партнера у реализацији наших еколошких планова у протекле три године. Настављамо да уводимо и примењујемо стандарде које важе у европским рафинеријама” истакао је Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а.

„Са задовољством можемо да кажемо да НИС, упркос светској економској кризи и њеним последицама на домаћу економију, наставља да инвестира у екологију. Уз то, очекујемо да ће им еколошки пројекти и програми које данас представљају, ускоро омогућити да испуне све европске стандарде у области екологије”, истакао је Оливер Дулић, мининстар животне средине, рударства и просторног планирања.

Најзначајнији текући пројекти НИС-а на заштити животне средине:

Рафинеријска постројења: Блок истраживање и производња: Пројекти са значајним еколошким ефектом:Реализовани еколошки пројекти у 2011:

Заштита ваздуха

–    Рафинерија нафте Панчево: реконструкција железничког пунилишта. Реконструкција фазе флуидног каталитичког крекинга (FCC) уградњом новог, четвртог степена филтрације, чиме је смањена емисија прашкастих материја.

Заштита вода

–    Рафинерија нафте Нови Сад: завршена реконструкција зауљене канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода (1. Фаза)

–    Уградња сепаратора за зауљене воде на 9 реконструисаних бензинских станица

Заштита земљишта

–    Блок Истраживање и производња: Ремедијација земљишта – пилот пројекат биоремедијације на пољу „Турија“. Саниране 42 исплачне јаме

–    Блок промет: уградња резервоара са дуплим плаштом на 9 реконструисаних бензинских станица

Управљање отпадом

–    Прерађено 70% нафтног муља у Рафинерији нафте Панчево

–    Започет пројекат за прераду зауљене земље и нафтног муља на нивоу компаније

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ

Остале novosti из месеца: Децембар 2011