Контакт

Претражи

Објављени подаци из неревидираног појединачног финансијског извештаја

Фебруар 10, 2012

НИС је објавио неревидиране финансијске резултате 2011. године, припремљене у складу са Законом о рачуноводству и ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени   складу са свим Meђународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) као и прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије.

Нето добит компаније за 2011. годину износи 40,6 милијарди динара, што је за 146 одсто више од истог показатеља прошле године. Раст профитабилности пословања у првом реду везан је за повећање ефикасности основне делатности, смањење производних трошкова и расхода, као и повећање цене угљоводоника на светском тржишту.

Исти фактори били су основни разлог раста добити пре камата, пореза и амортизације (EBITDA). У 2011. години EBITDA НИС износила је 52,4 милијарде динара, премашивши прошлогодишње резултате за 62 одсто. Оперативни новчани ток (OCF) је, према резултатима 2011. године, повећан за 97 одсто, што је у поређењу са претходним периодом повећање за готово два пута. Показатељ OCF је у 2011. години износио 35 милијарди динара. На позитивну динамику овог показатеља пре свега је утицао раст обима производње нафте и гаса, као и ефикаснија наплата потраживања. Укупан обим капиталних улагања у 2011. години износио је 34,4 милијарде динара, што је за 75 одсто више од обима инвестиционог програма 2010. године.

У оквиру инвестиционог програма 2011. године из сопствених средстава НИС је уложио 13,9 милијарди динара, остало је програм модернизације који финансира већински власних ОАД «Гаспром њефт». купна задуженост према банкама (дуг према банкама и акредитиви) компаније на крају 2011. године износио је 458 милиона долара, што је за 186 милиона долара мање од нивоа с краја 2010. године. У 2011. години компанија је успела да за 24 одсто повећа обим производње домаће нафте и гаса на 1,5 милиона условних тона. До повећања обима производње дошло је пре свега захваљујући резултатима програма реактивације старих бушотина, капиталним ремонту, примени нових, ефикаснијих метода производње.

Обим прераде нафте нижи је од прошлогодишњег за 17 одсто и износи 2,4 милиона тона. Смањење обима прераде условљено је чињеницом да је 2011. због припреме рафинеријског комплекса (МНСDHT) за пуштање у рад, НИС обављао ремонтне радове на кључним постројењима погона у Панчеву. Важно је напоменути да се смањење обима прераде у Рафинерији нафте Панчево није одразило на стабилност снабдевања тржишта Србије нафтним дериватима. Обим продаје нафтних деривата у 2011. смањен је за 7 одсто и изоси 2,4 милиона тона. Разлог смањења обима продаје је економска криза, пад куповне моћи становништва што је изазвало укупно смањење тржишта. Ипак, треба истаћи да се пад продаје није одразио на удео НИС-а у укупном обиму српског тржишта нафтних деривата.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ