Operativni pokazatelji

Proizvodnja Jedinica mere 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Proizvodnja nafte i gasa hiljada uslovnih tona 1.194 1.259 1.286 1.332 1.385 1.463 1.577 1.653 1.697
Proizvodnja domaće nafte hiljada tona 817 837 859 886 900 938 1.028 1.116 1.169
Proizvodnja domaćeg gasa hiljada uslovnih tona 335 376 389 416 358 473 490 480 474
Prerada Jedinica mere 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Obim prerade nafte i poluproizvoda hiljada tona 3.945 3.613 3.373 3.836 3.605 3.311 3.281 3.104 3.066
Uvozna nafta hiljada tona 2.792 2.495 2.302 2.675 2.460 2.180 1.902 1.500 1.568
Domaća nafta hiljada tona 817 825 835 881 879 925 1.034 1.114 1.180
Poluproizvodi hiljada tona 336 293 236 280 266 207 346 490 319
Promet* Jedinica mere 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ukupan promet naftnih derivata hiljada tona 4.031 3.538 3.702 3.748 3.491 3.327 3.240 3.090 3.079
Veleprodaja - Srbija hiljada tona 1.344 1.862 1.971 2.065 1.932 1.891 1.894 1.781 1.822
Maloprodaja - Srbija hiljada tona 795 734 780 742 710 708 677 643 674
Ino aktive hiljada tona 535 393 436 359 338 256 194 157 84
Izvoz hiljada tona 1.357 549 515 582 511 472 475 509 497

*Bez internog prometa. Podaci za obim prometa počev od 2021. godine se prikazuju po novom metodologiji strukture prometa. Veleprodaja uključuje prodaju KPG-a bloka Energetika i prodaju ulja i maziva pogona za proizvodnju maziva. Izvoz ukljucuje tranzit, izvoz i BJ (biznis jedinice obuhvataju prodaju kanala bitumen, bunker i aviogoriva)

 

 

Proizvodnja Jedinica mere Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Proizvodnja nafte i gasahiljada uslovnih tona304301297292306317317319
Proizvodnja domaće naftehiljada tona208207198206206210211210
Proizvodnja domaćeg gasahiljada uslovnih tona8483838590959496
Prerada Jedinica mereQ4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Obim prerade nafte i poluproizvodahiljada tona1.0781.1539627529761.007770860
Uvozna naftahiljada tona798839642512696727507566
Domaća naftahiljada tona195209239175197207208213
Poluproizvodihiljada tona85105816583735581
Promet*Jedinica mere Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Ukupan promet naftnih derivatahiljada tona1.1301.134986782998984778778
Veleprodaja - Srbija
hiljada tona404373307258553493403413
Maloprodaja - Srbija
hiljada tona209216200170196205162171
Ino aktivehiljada tona1461521231151101088986
Izvozhiljada tona370393356239139178123108

*Bez internog prometa. Podaci za obim prometa počev od 2021. godine se prikazuju po novoj metodologiji strukture prometa. Veleprodaja uključuje prodaju KPG-a bloka Energetika i prodaju ulja i maziva pogona za proizvodnju maziva. Izvoz ukljucuje tranzit, izvoz i BJ (biznis jedinice obuhvataju prodaju kanala bitumen, bunker i aviogoriva)

U ovoj sekciji

  • Finansijski pokazatelji

  • Operativni pokazatelji