Контакт

Претражи

Поднет захтев за пријем акција НИС-а на листинг А – Prime Market Београдске берзе

Август 16, 2010

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности Републике Србије је 12. августа 2010. године регистровао претварање НИС а.д. Нови Сад из затвореног у отворено акционарско друштво, чиме је НИС а.д. Нови Сад стекао право да поднесе Захтев за пријем акција на листинг А Београдске берзе.

Подношење Захтева за пријем акција НИС а.д Нови Сад на листинг А Београдске Берзе, извршено је 16. августа 2010. године, у складу са чим је НИС а.д. Нови Сад испунио све припремне радње за пријем (укључење) акција НИС-а на берзанско тржиште.

Комисија за листинг и котацију Београдске берзе а.д. Београд ће у року од пет дана од дана пријема Захтева за листинг и комплетне документације донети решење о пријему акција на листинг Београдске берзе, којим ће бити одређен и датум првог трговања као и индикативна цена акције за прво трговање.

По доношењу Решења о пријему акција на листинг Београдске берзе, берза и НИС а.д. Нови Сад закључиће уговор којим се ближе регулишу права и обавезе НИС-а и Београдске Берзе по основу пријема акција на листинг А Београдске берзе.

Датум првог трговања акцијама које су укључене на берзанско тржиште, у складу са досадашњом праксом, је осми дан од дана доношења Решења Комисије за листинг и котацију Београдске берзе

POGLEDAJ SVE NOVOSTI