Контакт

Претражи

Остварена добит у 2010. години

Март 2, 2011

Према финансијском извештају, Нафтна индустрија Србије је у 2010. години остварила чисту добит у износу од 16,5 милијарди динара, односно 11 милијарди без књиговодствене добити од 5 милијарди динара због приказивања профита приликом формирања одложене пореске активе.

Поред повећане продаје за два одсто, основни извори добити били су раст производње нафте и гаса, повећање унутрашње ефикасности и стабилизација курса динара у односу према долару и евру у другој половини године. Новчани ток из оперативног пословања у 2010. износио је 17,8 милијарди динара и налази се на истом нивоу као и 2009. године.

Курс динара имао је негативан утицај на пословање компаније током 2010. године: према америчком долару пао је за 18,8 одсто, а према евру за 10 одсто. Такав однос девизног курса изазвао је негативне нето курсне разлике (11,8 милијарди динара), које су скоро три пута веће у поређењу са 2009. годином.

Укупна задуженост према банкама у 2010. години смањила се за 382 милиона америчких долара у поређењу са 2009. годином (182 милиона долара је смањење укупног кредитног дуга према банкама, плус 200 милиона долара смањење дуга по основу акредитива), и износи 611 милиона долара.

Износ плаћених пореза и фискалних обавеза у 2010. години је 83,8 милијарди динара, што је за 13 одсто више него 2009. године.

По производњи нафте и гаса 2010. година била је најуспешнија за последњих десет година. Успешном применом мера на повећању ефикасности производње, прошлогодишњи обим производње домаће нафте повећан је за 33 одсто и износи 1,2 милиона условних тона.

Обим прераде у 2010. години био је око 2,9 милиона тона, односно задржан је на нивоу 2009.

Укупан промет нафтних деривата био је 2,6 милиона тона.

Претходна година може се назвати кључном годином у развоју Нафтне индустрије Србије. Осим задржавања позиције на тржишту и повећања унутрашње ефикасности, почела је активна фаза реализације инвестиционих пројеката, како у домену изградње постројења за хидрокрекинг у Рафинерији нафте Панчево, тако и у области производње и малопродаје. Почела је и производња бензина европремијум БМБ 95 који задовољава европске стандарде квалитета, док је, такође, обављена и реорганизација компаније.

Нафтна индустрија Србије ће доставити и објавити редован годишњи финансијски извештај за период 01. јануар – 31. децембар 2010. године одмах након одобрења од стране Управног одбора.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI