Контакт

Претражи

НИС објављује консолидоване резултате рада компаније за девет месеци 2013. године

Октобар 30, 2013

Обим уплата у буџет Републике Србије по основу директних и индиректних пореских обавеза групе компанија НИС, укључујући акцизе, порез на приход и друге пореске доприносе, премашио је прошлогодишњи показатељ за 37% и износи 86,6 милијарди динара.

Обим реализације инвестиционог програма компаније износио је 37,86 милијарди динара, што је боље од истог показатеља прошле године за 25%. Највећи део капиталних улагања, 15,7 милијарди динара, био је усмерен на пројекте у области истраживања и производње угљоводоника. Приоритети инвестиционог програма у том правцу су обнављање геолошко истражних радова у циљу повећања резерви изнад обима производње, иностране концесије, увођење нових технолошких решења,
аутоматизација производног процеса и развој инфраструктуре.

У развој прераде на основу резултата девет месеци 2013. године компанија је уложила 8,9 милијарди динар. Кључни пројекти у овој области били су реализација програма повећања оперативне ефикасности у Рафинерији Панчево, разрада пројекта изградње центра за производњу базних уља у Рафинерији Нови Сад, повећање еколошке безбедности прерађивачког комплекса и сервисних објеката.

За пројекат модернизације и ширења прометне мреже у Србији и на тржишту Босне и Херцеговине, Румуније и Бугарске, компанија је издвојила 11,1 милијарди динара. Добит групе компанија НИС (НИС а.д., као и кћерке-фирме и зависна друштва) према резултатима за девет месеци 2013. године износи 31,7 милијарди динара, што одговара том показатељу од прошле године. Очување финансијског резултата рада компаније упркос погоршању макроекономских услова и повећању пореског оптерећења резултат је повећања ефикасности производних процеса, пре свега у
сегменту прераде због пуштања у рад комплекса хидрокрекинга/хидрообраде у Рафинерији Панчево, повећања продаје деривата са високом маржом, укључујући развој клијентских програма у области малопродаје и велепродаје, као и повећању квалитета роба и услуга на бензинским станицама компаније.

Оперативна добит пре уплате камата, пореза на приход и амортизације (EBITDА) износио је 47,7 милијарди динара, што је такође на нивоу истог показатеља прошле године. Захваљујући побољшању дисциплине у наплати потраживања према резултатима за девет месеци 2013. године, оперативни новчани ток компаније повећан је за 78% у поређењу с истим показатељем прошле године и достигао је 49,6 милијарди динара.

НИС је наставио јачање кључних производних показатеља. Обим продаје нафтних деривата на српском и регионалном тржишту износио је 2,183 милиона тона, што је боље од прошлогодишњег показатеља за 28%. Кључни покретачи раста обима продаје били су повећање малопродаје и велепродаје белих деривата, повећање извозних испорука, као и развој маркетиншких инструмената управљања продајом.

Тако је НИС заједно с партнерима наставио развој комплексног програма лојалности «Суперкартица», који на крају девет месеци 2013. године има један милион корисника. Обим малопродаје нафтних деривата НИС повећан је за 15% у поређењу са истим показатељем прошле године.

Захваљујући развоју система продаје компанија је успела да повећа обим прераде нафте и полупроизвода на 2,204 милиона тона, што је за 45% више у односу на девет месеци 2012. године. Производња нафте и гаса НИС на основу резултата девет месеци текуће године износи 1,227 милиона тона афтног еквивалента., што је боље од прошлогодишњег показатеља за 3%. Раст обима производње омогућен је захваљујући пуштању у рад нових бушотина на налазиштима компаније, као и реализацији додатних геолошко-техничких мера.Укупан обим кредитних банкарских обавеза НИС по стању на дан 30.09.2013. износи 471 милион долара.

Осим тога, компаније је у 2013. наставила реализацију програма развоја кадровског потенцијала и ангажовања младих стручњака. Тако је после девет месеци 2013. године у оквиру програма «НИС ШАНСА» у компанију је примљено око 200 младих дипломаца виших и средњих стручних школа.

Коментаришући резултате пословања НИС после девет месеци 2013, генерални директор компаније Кирил Кравченко је истакао:«Упркос негативним макроекономскием условима, према резултатима за девет месеци 2013. Године, НИС је очувао свој допринос подршци праваца који су важни за стабилан развој Србије. То је реализација пројеката у области екологије, подршка социјалној сфери и развој кадровског потенцијала. Расте наш допринос домаћој економији – обим наших пореских давања за три квартала 2013. године је готово два пута већи од истог показатеља у 2009 години. У делу развоја бизниса кључни приоритет остаје обнављање технолошке базе и увођење иновација. Та политика већ даје своје резултате – ми повећавамо производне показатеље, стварајући стабилну ресурсну базу за будућност. Уздржано оцењујемо макроекономске перспективе до краја године.
Ипак, надамо се да ћемо успети да реализујемо задатке које су пред НИС поставили акционари. Као компанија која ради пре свега за наше потрошаче, ми смо захвални за поверење које су нам указали наши купци, и надамо се њиховој подршци и убудуће».

POGLEDAJ SVE NOVOSTI