Контакт

Претражи

НИС а.д. Нови Сад представио резултате еколошке ревизије

Март 18, 2011

У Влади Србије је дана 17.03.2011. године представљен Извештај о реализацији пројекта комплексне еколошке ревизије објеката НИС а.д.Нови Сад.

Комплексну еколошку ревизију објеката НИС а.д. Нови Сад спровео је у 2010. години независни консултант, италијанска компанија „D’Appolonia S.P.A“, која је поред еколошке процене статуса животне средине и могућих ризика по њу, обухватила и утицаје производне делатности на окружење, као и корективне мере којим се уочене неправилности отклањају.

Еколошка ревизија спроведена је у складу са Уговором о куповини и продаји акција НИС а.д. Нови Сад, као и Пројектним задатком НИС а.д. Нови Сад, одобреним од стране надлежних министарстава.

Ревизија, спроведена од стрaне независног ревизора, обухватила је највеће ризике производних, прерађивачких и складишних објеката НИС а.д. Нови Сад који су изабрани као потенцијални загађивачи животне средине, а који су претрпели значајне последице за време НАТО бомбардовања или су технолошки застарели. У оцени постојећег статуса земљишта и подземних вода узети су у обзир међународни стандарди, као и најбоља светска пракса.

Приликом утврђивања еколошког стања сваког објекта, за сваки од њих дефинисане су потенцијалне локације загађења земљишта и подземних вода.

Том приликом су кориштене методе бушења истражних бушотина, као и анализа узорака земљишта и подземних вода. Добијени резултати су поређени са локалним и међународним еколошким вредностима.

Паралелно са спровођењем еколошке ревизије, НИС а.д. Нови Сад је већ започео реализацију одређених еколошких пројеката у области заштите ваздуха, вода, земљишта и управљања отпадом, у циљу: заштите ваздуха, заштите вода, управљања отпадом и заштите земљишта.

Допунске инвестиције на основу резултата еколошке ревизије износе 9,6 милиона евра. У НИС-ове пројекте заштите животне средине укупно се улаже 90 милиона евра, од чега 60 милиона евра финансира Гаспром њефт. Рок за завршетак еколошких пројеката је 2014. година.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI