Kontakt

Pretraži

Savetodavni odbor Generalnog direktora

Savetodavni odbor Generalnog direktora je stručno telo koje pomaže Generalnom direktoru u radu i razmatranju pitanja iz njegovog delokruga. Savetodavni odbor radi pod rukovodstvom generalnog direktora i pruža mu pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na upravljanje poslovanjem Društva.

Članovi savetodavnog odbora generalnog direktora

ANDREJ TUČNIN

PRVI ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA – DIREKTOR DOWNSTREAM

Diplomirao je 1996. na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), na Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa.

Od 1996. do 2001. godine radio je u kompaniji „Alfa-EKO“ u kojoj je napredovao od pozicije menadžera do rukovodioca Sektora za izvoz nafte. Godinu dana kasnije pridružio se kompaniji „SIBUR“, u kojoj je najpre vodio Sektor za prodaju tečnih petrohemijskih proizvoda, a zatim Sektor za prodaju tečnog naftnog gasa. Godine 2006. došao je na mesto zamenika generalnog direktora kompanije „JUKOS Eksport Trejd“. Bio je odgovoran za prodaju i izvoz svih naftnih derivata i petrohemijskih proizvoda kompanije „JUKOS“. Karijeru je nastavio u kompaniji „Rosnjeft“ u kojoj je radio od 2007. do 2012. na poziciji zamenika direktora Sektora za izvoz nafte i naftnih derivata. Istovremeno je radio i kao generalni direktor kompanije „RN-Bunker“ koja je stvorena „od nule“ i za tri godine postala lider na ruskom tržištu u snabdevanju plovnih objekata gorivom. U 2012. godini je radio u kompaniji „Magnatek“, najvećoj ruskoj nezavisnoj trgovačkoj kompaniji, u kojoj je učestvovao u organizaciji prerade ruske sirove nafte u rafineriji u Kazahstanu. Od 2013. do 2014. godine radio je u Objedinjenoj petrohemijskoj kompaniji, u kojoj je bio odgovoran za osmišljavanje svakodnevnih poslovnih delatnosti u okviru nezavisnog poslovanja kompanije AFK „Sistem“. Pre dolaska u NIS, u junu 2017. godine, radio je na poziciji zamenika generalnog direktora za komercijalne poslove u kompaniji „Ufaorgsintez“, jednoj od najvećih ruskih proizvođača polimera i fenola.

VLADIMIR GAGIĆ

DIREKTOR BLOKA “PRERADA”

Tehnološko-metalurški fakultet završio je na Univerzitetu u Beogradu 1993. godine.

Prva iskustva na poslovima procesnog inženjera počeo je da stiče na Pogonu „Atmosferska destilacija“ 1996. godine u Rafineriji nafte Pančevo. Logičan nastavak u karijeri su i poslovi upravnika postrojenja „Atmosferska destilacija“, koje je obavljao vrlo uspešno, u izuzetno teškim uslovima ekonomskih sankcija. Bogato teorijsko znanje neprestano je proširivao i upotpunjavao kroz proveru u praksi, ali i razmenom iskustva sa kolegama različitih profesija na svim ostalim rafinerijskim postrojenjima. Posle odličnog praktičnog poznavanja svih segmenata rafinerijskog proizvodnog procesa, obavljao je značajne poslove na Projektu modernizacije rafinerijske prerade u sektoru Razvoj i investicije. Nakon toga, usledilo je imenovanje na poslove direktora Rafinerije nafte Pančevo, zatim zamenika direktora RNP.

Na poziciju direktora Bloka „Prerada“ dolazi 2015. godine, posle uspešno obavljenih radnih zadataka na mestu direktora Direkcije za Tehničke poslove u Bloku.

ANDREJ ŠOŠIN

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR BLOKA “ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA”

SERGEJ FOMINIH

DIREKTOR BLOKA “ENERGETIKA”

VJAČESLAV ZAVGORODNIJ

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA STRATEGIJU I INVESTICIJE

Godine 1998. završio je Rusku ekonomsku akademiju (REA) „G.V. Plehanov“ i stekao zvanje ekonomiste za finansije i kredit. U okviru studija godinu dana je proveo na Univerzitetu Geteborga u Švedskoj. Paralelno sa studijama na REA „G.V. Plehanov“, godine 1998. stekao je diplomu u oblasti poslovne administracije Londonskog gradskog koledža. 2005. završio je INSEAD po programu MBA u Francuskoj.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1997. godine u kompaniji AGA AB i Columbus IT Partner kao konsultant za uvođenje ERP sistema „Concord“ u raznim kompanijama, uključujući naftnu kompaniju „Tatnjeft“ i trgovinskom centru kompanije Henkel Ekolab. Svoje stručno iskustvo razvijao je u mnogim kompanijama, uključujući i kompanije Lukoil i McKinsey&Co. U Lukoilu tri godine je radio kao glavni ekspert u odeljenju spajanja i preuzimanja, a potom 2006. godine u McKinsey&Co preuzima poziciju konsultanta na projektima za vodeće kompanije u Ruskoj Federaciji u nizu privrednih oblasti: petrohemijskoj, bankarskoj, telekomunikacionoj industriji, industriji avio-prevoza i proizvodnje cevi velikog prečnika. Pre dolaska u NIS sedam godina je radio u grupi kompanija „Severstalj“ na poziciji direktora za strategiju i razvoj poslovanja holdinga „Sveza“.

U maju 2017. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za strategiju i investicije NIS-a.

Tečno govori engleski, švedski i srpski jezik, a poseduje osnovni nivo znanja francuskog jezika.

ANTON ČEREPANOV

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA FINANSIJE, EKONOMIKU, PLANIRANJE I RAČUNOVODSTVO

Diplomirao je 2006. godine na Udmurtskom državnom univerzitetu, odsek ,,Ekonomija i upravljanje u preduzeću naftne i gasne industrije“ sa izvanrednim uspehom. Stekao je srednju stručnu spremu u pravnoj oblasti. Poseduje diplomu prevodioca za engleski jezik.

Godine 2002. počeo je da radi u Votkinskoj upravi za proizvodnju nafte i gasa OAD “Udmurtnjeft” u Službi za industrijsku bezbednost. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručnjak u ZAD “TKRS“ (tekući i kapitalni remont bušotina) u finansijskom odeljenju. Od 2005. do 2006. godine obavljao je poslove vodećeg inženjera u finansijsko-ekonomskom bloku OAD ,,Udmurtnjeft“ (ćerka firma TNK-VR). Od 2006-2008. godine radio je u holding kompaniji grada Moskve na različitim pozicijama. Od 2008. do 2015. godine obavljao je poslove u različitim odeljenjima OAD ,,Gaspromnjeft“ od vodećeg stručnjaka Departmana za investicije i proizvodnu efikasnost do rukovodioca Uprave za povećanje efikasnosti poslovanja. Godine 2013. je uspešno završio Akademiju upravljanja velikim projektima OAD ,,Gaspromnjeft“ u Centru za inovacije ,,Skolkovo“ u Moskvi. Godine 2015. prelazi na radno mesto OAD ,,ARKTIKGAZ“ (Zajedničko preduzeće „Gaspromnjeft“ i „NOVATEK“), na mesto zamenika generalnog direktora za finansije.

Od decembra 2018. godine je na poziciji zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo.

OKSANA KOVALEVA

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA PRAVNA I KORPORATIVNA PITANJA

Završila je univerzitet u Siktivkaru i stekla zvanje pravnika 1998. godine, potom na istom univerzitetu i zvanje ekonomiste 2007. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započela je kao ekspert u Antimonopolskom odboru Rusije i nastavila kao vodeći pravnik u velikoj međunarodnoj kompaniji za proizvodnju celuloze i papira. Nakon toga, preselivši se u Sankt-Petersburg, radila je kao rukovodilac organizacionog dela za sudska pitanja, a kasnije je rukovodila poreskom službom u američkoj pravnoj kompaniji za konsalting.

Nadalje je nastavila karijeru na rukovodećim pozicijama pravnog organizacionog dela jedne od najvećih vertikalno integrisanih kompanija naftne i gasne industrije, rukovodila je odeljenjima za zaštitu kompanije u oblasti antimonopolskog, poreskog, carinskog i deviznog zakonodavstva. Pre dolaska u NIS rukovodila je Centrom za regulatorno pravo i sudsku zaštitu. Centar je obavljao poslove koji su se odnosili na industrijsku bezbednost i zaštitu na radu, ekologiju i eksploataciju mineralnih resursa, poresko i carinsko pravo, antimonopolsko regulisanje i sudsku zaštitu. Pored pravnih pitanja Centar se pod rukovodstvom Oksane (više od 100 pravnika širom RF) bavio i razradom i realizacijom strategija zaštite javno-pravnih interesa kompanije, upravljanjem projektima digitalizacije pravne podrške u kompaniji, projektom evidencije revizija i sudske baze.

Tokom svog rada više puta je dobijala nagrade i zahvalnosti – kako na korporativnom, tako i federativnom nivou. Uvrštena je u listu Najboljih pravnika RF po verziji Chamber 500, bila je imenovana za Najboljeg korporativnog pravnika RF.

U junu 2022.godine imenovana je za zamenika Generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad, direktora Funkcije za pravna i korporativna pitanja.

Oksana govori engleski jezik.

MILOŠ GRBIĆ

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA NABAVKU

Godine 2004. diplomirao je na Ruskom državnom univerzitetu za naftu i gas, smer ekonomija. Godinu dana kasnije, magistrirao je u Parizu na IFP – Insitute Français du Petrole u zvanju Master of Science. Iste godine počinje sa radom kao Menadžment konsultant u Moskvi, u kompaniji Deloitte, a od 2006. do 2009. zaposlen je u kompaniji Accenture na poziciji Menadžera u oblasti Upravljanja lancem snabdevanja (Supply Chain) gde je bio odgovoran za realizaciju logističkih projekata i implementaciju SAP ERP sistema.

U NIS prelazi 2009. na poziciju direktora sektora u novoosnovanoj Funkciji za MTSPiKI, gde se bavi uspostavljanjem jedinstvenog sistema centralizovane NIS nabavke. Od 2011. do 2013. je bio na poziciji direktora Direkcije za planiranje i analitički rad u Funkciji za MTSPiKI. Januara 2013. prelazi u zavisno društvo Gasprom njeft Orenburg na mesto Zamenika generalnog direktora za nabavku gde je bio odgovoran za uvođenje korporativnih šablona i konsolidaciju nabavnih procesa u zavisnom društvu GPN-a. U novembru 2014. godine se vraća u NIS na poziciju zamenika direktora Funkcije za MTSPiKI.

Od januara 2019. je na poziciji v.d. direktora Funkcije za nabavku. Imenovan je za zamenika generalnog direktora i direktora Funkcije za nabavku u NIS a.d. Novi Sad 1. aprila 2020.

IGOR ČERNOV

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA KORPORATIVNU ZAŠTITU

Poseduje dva viša vojna obrazovanja i bogato profesionalno iskustvo u oblasti korporativne zaštite. Između ostalog, radio je na poziciji rukovodioca Službe za korporativnu zaštitu u Slavneft-Jaroslavnefteorgsintez i na poziciji zamenika generalnog direktora u investicionoj kompaniji Jarfinvest. U našu kompaniju došao je 2009. godine, na poziciju savetnika zamenika generalnog direktora za korporativnu zaštitu.

U junu 2021. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora – direktora Funkcije za korporativnu zaštitu.

NATALIJA BILENOK

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA ORGANIZACIONA PITANJA

Na Istorijskom fakultetu Brijanskog državnog univerziteta, na smeru „Istorija i pravo“, diplomirala je 1992. godine. Dve godine kasnije, stekla je zvanje psihologa na Fakultetu za psihologiju na Brijanskom državnom univerzitetu.

Profesionalnu karijeru započinje 1997. godine u Centru za profesionalnu orijentaciju i psihološku podršku, na poziciji rukovodioca naučno-metodološkog odeljenja – psiholog-konsultant. U Centru se zadržava do 2000. godine, kada prelazi u kompaniju „Meljkruk“ u kojoj je bila imenovana za zamenika rukovodioca Službe za upravljanje kadrovima. Svoje profesionalno iskustvo obogatila je radeći u kompaniji „Desnol“, na poziciji direktora ljudskih resursa, pored koje je imala i dodatno zaduženje kao generalni direktor u ćerkama firmama pomenute kompanije. Na poziciji direktora za kadrove radila je dve godine, od 2006. do 2009, i u kompaniji „Rositi“. Nakon toga, počinje da radi u Gasprom njeftu, na poziciji rukovodioca Uprave za rad sa kadrovima u Direkciji regionalnih prodaja.

Paralelno sa razvojem profesionalne karijere, nastavila je da se stručno usavršava. Godine 2009. diplomirala je na Moskovskoj međunarodnoj višoj školi biznisa MIRBIS, na smeru „Upravljanje ljudskim resursima“. Stručno se usavršavala i radeći u Gasprom njeftu, gde je, između ostalog, uspešno završila korporativni program MVA Gasprom njefta i Stokholmske škole za ekonomiju „Top-drajv“.

VADIM SMIRNOV

ZAMENIK GENERALNOG DIREKTORA, DIREKTOR FUNKCIJE ZA ODNOSE SA DRŽAVNIM ORGANIMA I KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

Godine 1985. stekao je zvanje inženjera za energetska brodska postrojenja. Osim toga, završio je Diplomatsku akademiju (1994. godine u Moskvi), i Visoku komercijalnu školu (1999. godine u Moskvi), smer „Finansije i revizija“.

Od 1985. do 1991. godine radio je na pozicijama u struci, u mornarici. Od 1994. do 1998. godine bio je zaposlen u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, a deo njegovih službenih aktivnosti je podrazumevao i dugotrajna službena putovanja u zemlje balkanskog regiona. Od 1998. do 2009. godine radio je na različitim pozicijama u „Aeroflotu“, uključujući i poslove predstavnika kompanije na Balkanu (šest godina), i radno mesto rukovodioca odeljenja za kontrolu devizno-finansijskog poslovanja inostranih predstavništava (dve godine). Od 2010. godine radio je u oblasti ekonomske bezbednosti u kompanijama Grupe Gasprom, a od februara 2012. na poziciji direktora Funkcije za internu reviziju. Nakon toga, imenovan je za generalnog direktora ćerke kompanije NIS-a, NIS Petrol u Rumuniji. Pored ove pozicije, u julu 2017. godine imenovan je i za zamenika generalnog direktora NIS-a, v.d. direktora Funkcije za odnose s javnošću i komunikacije. U aprilu ove godine postavljen je za vršioca dužnosti direktora Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije.

U julu 2018, imenovan je za zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije.

IVAN DMITRIEV

DIREKTOR FUNKCIJE ZA HSE

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“.

Profesionalnu karijeru započeo je u industriji nafte i gasa, a tačnije u kompaniji TNK-BP, gde je radio na različitim pozicijama u Downstream-u, od šefa kabineta potpredsednika do zamenika generalnog direktora za HSE u Rjazanskoj rafineriji nafte u Rusiji. Paralelno sa razvojem profesionalne karijere nastavio je stručno da se usavršava na MBA studijama poslovne administracije na Ruskoj privrednoj akademiji, kao i biznis analitike u Harvardskoj poslovnoj školi.

U kompaniju NIS je došao 2014. godine, na poziciju savetnika direktora prerade. Tri godine kasnije radio je na poziciji direktora Projektnog ofisa, OMS-a, a početkom 2022. godine imenovan je za direktora Funkcije za HSE.

JELENA POPARA

DIREKTOR FUNKCIJE ZA INTERNU REVIZIJU, RIZIKE I INTERNE KONTROLU

Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na odseku za finansije, računovodstvo i reviziju. Stekla je međunarodnu licencu iz oblasti računovodstva i revizije “ACCA” 2012 godine. Od 2005. do 2010. godine, radila je kao konsultant u kompaniji KPMG Beograd. Od 2010. godine pridružila se timu menadžera NIS-a, a od 2013. godine obavljala je funkciju finansijskog direktora zavisnog društva u Rumuniji.

U martu 2016. godine, imenovana je za direktora Funkcije za internu reviziju.

GORAN STOJILKOVIĆ

SAVETNIK ZA PETROHEMIJSKE POSLOVE

Diplomirao je Hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Beogradu 1995. godine.

Karijeru je započeo u kompaniji Zdravlje Aktavis Srbija gde je prvobitno radio kao hemijski inženjer u laboratoriji za organsku hemiju, zatim kao specijalista na poluindustrijskom postrojenju i potom tehnički direktor organizacionog dela Hemija. Godine 2003. je imenovan za zamenika generalnog direktora, a u decembru 2004. i za generalnog direktora ove kompanije. Godine 2007. od strane Privredne komore Srbije proglašen je za menadžera godine. Od aprila 2009. do dolaska u NIS vršio je dužnost generalnog direktora kompanije Operations Actavis UK Ltd. Od 2012. godine je zaposlen u naftnoj kompaniji NIS kao zamenik generalnog direktora za petrohemijske poslove. Izabran je za člana Nadzornog odbora HIP Petrohemije u martu 2013. godine. U avgustu 2021. godine izabran je za predsednika Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

NIKOLA RADMILOVIĆ

DIREKTOR NAFTAGAS–NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD

U ovoj sekciji