Контакт

Претражи

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу „Јадран-Нафтагас“ у Републици Српској и оснивање огранка у граду Нојабрск, Руска Федерација

Децембар 30, 2010

У складу са Меморандумом о сарадњи између друштва НИС а.д. Нови Сад и друштва „Нефтегазоваја Иновационнаја Корпорација“, са седиштем у Москви, Руска Федерација (ОАО „НефтегазИнКор“), основано је 23.12.2010. године друштво са ограниченом одговорношћу за истраживање и производњу нафте у Републици Српској, Босна и Херцеговина.

Пуно име под којим ће друштво пословати је „Јадран – Нафтагас“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, док је скраћено име друштва „Јадран – Нафтагас“ д.о.о. Бања Лука.

Седиште друштва је у Бања Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина, улица Ивана Фрање Јукића број 7. Основна делатност којом ће се друштво бавити јесте истраживање и производња нафте и гаса, док су остале сродне делатности за које је друштво регистовано: вађење сирове нафте, вађење природног гаса, услужне делатности у вађењу нафте и гаса, осим истраживачких радова,
испитивање терена бушењем и сондирањем.

Основни капитал друштва износи 2.000 (две хиљаде) конвертибилних марака, при чему оснивачки улог НИС а.д. Нови Сад износи 1.320 конвертибилних марака, на основу ког стиче удео од 66% у основном капиталу друштва, док оснивачки улог ОАО „НефтегазИнКор“ износи 680 конвертибилних марака, на основу ког стиче удео од 34% у основном капиталу друштва.

Образован je огранак НИС а.д. Нови Сад са седиштем у Руској Федерацији, 629800, Јамало-Ненецки Аутономни округ, град Нојабрск, Индустријска зона „Пелеј“, панел IV, са роком важења до 20. децембра 2015. године уз могућност продужења.

Предмет и основни циљ делатности огранка је заштита и заступање интереса НИС а.д. Нови Сад у односима са органима државне власти Руске Федерације, града Нојабрска и Јамало-Ненецког Аутономног округа, са органима локалне самоуправе, предузећима, организацијама, установама, другим правним и физичким лицима, обављање других засебних функција НИС а.д. Нови Сад.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI