Контакт

Претражи

НИС и RAG потписали споразум о заједничком истраживању нафте и гаса у Јужној Мађарској

Децембар 20, 2011

Компанија НИС и Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft, преко своје мађарске подружнице RAG Hungary Kft, Будимпешта (RAG) данас су закључили споразум о заједничком истраживању и развоју конвенционалних ресурса угљоводоника у области „Кишкунхалас“ западно од Сегедина, у јужној Мађарској.

Лиценцу за истраживање има RAG Hungary, и она обухвата област од 2255 km2. Циљ сарадње је да се удруже инвестиције и поделе ризици и добит од истраживања гасних и нафтних ресурса. Према условима споразума НИС-у ће припасти 50 одсто удела у будућој производњи на овом блоку. Након аквизиције и интерпретације висококвалитетне 3Д сеизмике у 2011., партнери планирају отварање првих бушотина у 2012. години. Трошкови истраживања, оцењивања, развоја и производње у зони коју покрива лиценца, биће подељени у складу са учешћем које партнери имају у потписаном Споразуму. RAG Мађарска ће на основу споразума бити оператер. Комбиновањем знања и искуства стечених у суседним истраживачким областима у Мађарској и Србији оствариће се корист за оба партнера и стимулисати инвестиције у истраживачке активности у Мађарској. Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а је изјавио : „Партнерство с команијом RAG је још један корак у правцу реализације наше стратегије. НИС активно развија своје пословање у иностранству. У фокусу наше пажње у области истраживања нафте и гаса је попдручје Панонског базена, и већ данас у нашем портфолиу има неколико перспективних производних пројеката на територији Мађарске, Румуније и Босне у којима учествујемо, и у оквиру којих развијамо ниво знања и експертизе о том подручју. Главни циљ нашег развоја у овом правцу није само повећање обима производње угљоводоника у будућности –за нас је важно и повећање ресурсне базе и повећање нивоа обезбеђености резервама. У том процесу сарађујемо с најбољим патнерима – лидерима у својим привредним гранама. Партнерством с компанијом RAG стичемо ново искуство, нове географске и технолошке перспективе”.

О RAG -у

RAG се бави истраживањем и производњом у Аустрији, Немачкој, Мађарској и Пољској. Пројекте у Мађарској реализује подружница RAG Мађарска, која је у 100% власништву RAG. Поред истраживања и производње RAG је једна од највећих европских компанија за подземно складиштење гаса. Складишта гаса RAG-а и његових партнера не покривају само аутријско тржиште, већ обезбеђују корисницима у ширем региону централне Европе капацитете складишта од 5 милијарди кубних метара, с циљем да се она до 2014. године повећају на 6 милијарди кубних метара гаса.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ