Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2023. године

Октобар 25, 2023

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС је најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за трећи квартал 2023. године.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у понедељак, 30. октобра 2023. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ