Контакт

Претражи

Донета одлука о претварању НИС-а у отворено акционарско друштво

Јун 23, 2010

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на годишњој седници одржаној 21. јуна 2010. године донела одлуку о претварању НИС а. д. Нови Сад у отворено акционарско друштво.

На тој седници Скупштине акционара усвојен је и измењени и допуњени оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад који регулише пословање НИС а. д. Нови Сад као отвореног акционарског друштва, као и низ докумената који су потребни за пословање у овој правној форми.

Претварање НИС а. д. Нови Сад у отворено акционарско друштво је регистровано у регистру привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре, решењем број БД 68531/2010 од 23. јуна 2010. године.

Преко корпоративног агента, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности 23. јуна 2010. године поднет је захтев за регистрацију промене НИС а.д. Нови Сад из затвореног у отворено акционарско друштво.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ