Контакт

Претражи

Усаглашеност са међународним санкцијама

Као интернационална компанија, НИС је обавезан да своје пословање усклађује са свим важећим домаћим и међународним прописима.

У НИС-у се прописи из области међународних санкција редовно прате, како би се њиховим правовременим сагледавањем и правилним разумевањем обезбедило да наше пословање буде у потпуности без регулаторних ризика. Управо у том контексту, средином 2023. године у НИС-у се отпочело са применом Упутства о провери усаглашености пословања са међународним санкцијама (интерни акт на основу којег се спроводе compliance провере).

Упутством се успоставља поступак и сет интерних контрола које омогућавају НИС-у да, пре уласка у уговорни однос или пре обнављања уговора, утврди власничку структуру сваког партнера, предмет трансакције, порекло/крајњу дестинацију робе, те да процени да ли сарадња са конкретним партнером на намераваној трансакцији представља ризик за НИС.

Спровођење compliance провера од стране НИС-а, по утврђеним процедурама, уједно је и гаранција за све наше партнере и за наше инвеститоре да је пословна сарадња са НИС-ом сигурна и у условима комплексног санкционог амбијента.