Informator

Informator
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2020
Q3 2020
Q2 2020
Q1 2020

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2019
Q3 2019
Q2 2019
Q1 2019

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2018
Q3 2018
Q2 2018
Q1 2018

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2017
Q3 2017
Q2 2017
Q1 2017

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2016
Q3 2016
Q2 2016
Q1 2016

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2015
Q3 2015
Q2 2015
Q1 2015

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2014
Q3 2014
Q2 2014
Q1 2014

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2013
Q3 2013
Q2 2013
Q1 2013

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Informator
FY 2012
Q3 2012
Q2 2012

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

Berzanski prospektOsnovni prospekt
FY 2011
Q3 2011Q3 2011
Q2 2011Q2 2011
Q1 2011Q1 2011

*NAPOMENA: Prospekti dostupni na ovoj stranici su izrađeni u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonskim aktima koji su važili u vreme njihove izrade.

Berzanski prospektOsnovni prospekt
FY 2010FY 2010
Q3 2010Q3 2010
Q2 2010Q2 2010

*NAPOMENA: Prospekti dostupni na ovoj stranici su izrađeni u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonskim aktima koji su važili u vreme njihove izrade.

Berzanski prospektOsnovni prospekt
FY 2009FY 2009

*NAPOMENA: Prospekti dostupni na ovoj stranici su izrađeni u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonskim aktima koji su važili u vreme njihove izrade.

U ovoj sekciji

  • Prezentacije

  • Izveštaji o poslovanju

  • Finansijski izveštaji

  • Izveštaji revizora

  • Obavezne informacije

  • Informator