Контакт

Претражи

Одржана 53. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Март 27, 2015

На 53. писаној седници, која је одржана у четвртак, 26. марта 2015. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, донео је Одлуку о разматрању финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину, Одлуку о разматрању консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину, Одлуку о разматрању извештаја независног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину и Одлуку о разматрању извештаја независног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину са извештајем независног ревизора, Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину са извештајем независног ревизора и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2014. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ