Контакт

Претражи

НИС објављује консолидоване резултате пословања групе компанија у првом кварталу 2014. године

Април 23, 2014

У складу са неревидираним консолидованим финансијским извештајима, нето добит компаније НИС у првом кварталу 2014. године износила је 8,6 милијарди динара.

У тешкој економској ситуацији, основни покретачи за одржавање профитабилног пословања били су развој продаје и логистике, као и прогресиван рад у области смањења трошкова производње и управљања. Добит компаније, пре одбијања пореза и амортизације (EBIDTA) је износила 15,5 милијарди динара. Истовремено, износ обрачунатих пореза групе компанија НИС у буџету Србије на свим нивоима, на основу резултата пословања у првом кварталу 2014. године износи 24,15 милијарде динара, што је за 20% више у односу на одговарајући показатељ прошле године.

На финансирање инвестиционог програма, компанија је усмерила 9,62 милијарде динара. У фокусу инвестиционог програма компаније НИС, у току извештајног периода, били су пројекти везани за разраду неконвенционалних угљоводоничних ресурса, повећање ефикасности коришћења гасних ресурса, као и за аутоматизацију производних процеса. Обим капиталних улагања, усмерених на реализацију еколошких пројеката износио је 173 милиона динара, што је за преко 60% више у односу на планирана улагања.

Упркос тешким макроекономским условима и стагнацији регионалног тржишта горива, компанија је успела да знатно увећа обим продаје. Продаја нафтних деривата је достигла 643 хиљаде тона. Компанија НИС је посебну пажњу посветила ширењу производног асортимана, побољшању квалитета рада мреже бензинских станица, као и развоју специјализованих програма за различите категорије купаца, како у малопродаји, тако и у велепродаји. Обим прераде нафте у рафинеријама компаније НИС износио је 724 хиљаде тона. Компанија је, на основу резултата извештајног периода, задржала стабилну производњу угљоводоника на нивоу од 406 хиљада тона нафтног еквивалента.

Коментаришући резултате рада компаније, генерални директор НИС-а Кирил Кравченко је рекао: „Резултат који је компанија остварила у првом кварталу ове године постигнут је веома тешко. Били смо спремни на то да ће сложена макроекономска ситуација у региону, као и стабилизација обима производње угљоводоника имати успоравајући ефекат на финансијски резултат. Сматрам да смо оправдано ставили акценат на развој система продаје и побољшање ефикасности производних процеса. Приоритет у овој години смо дали стриктној контроли трошкова и имплементацији нових технологија које повећавају профитабилност пословања. Надам се да ће пут који смо изабрали, и којим ћемо наставити даље, моћи да нивелише негативне спољне факторе и да ће нам омогућити да задржимо темпо развоја компаније“.

Детаљну презентацију за инвеститоре и акционаре за 1. квартал 2014. године можете погледати овде.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ