Контакт

Претражи

НИС и Влада Војводине потписали Меморандум о сарадњи у области геотермалне енергије

Новембар 16, 2011

НИС и Влада Војводине сарађиваће у области развоја геотермалних извора енергије.

Меморандум о сарадњи потписали су 14. новембра 2011. године Кирил Кравченко, генерални директор компаније и председник Владе Војводине Бојан Пајтић.

Заједничка делатност НИС-а и Покрајине имала би за циљ сагледавање примене и развоја ове врсте обновљиве енергије, промовисање инвестиционих циклуса уз најповољније услове, равномерни регионални развој и развој локалних потенцијала, обезбеђење услова за приступ европским фондовима, производњу топлотне енергије, стимулацију и развој пољопривредне производње, спортског и рекреативно бањског туризма и друго.

Развитак алтернативних извора енергије представља једну од кључних области Стратегије НИС, и уклапа се у план европских интеграција Србије и глобалне тенденције очувања животне средине и одрживог развоја.

Обе партнерске стране заједнички ће учествовати у даљој изради и спровођењу стратегије, планова и пројеката, а такође и утврђивању динамике њихове реализације.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ