1.Колико често користите наш IR сајт?
2.Да ли је наш IR сајт испунио Ваша очекивања?


3. Који део IR сајта Вам је највише користио?4.Ваш профил


5.Уколико имате примедбe, коментаре, предлоге или захтеве везано за наш IR сајт, молимо Вас да их наведете.

У овој секцији