Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2022. godine


U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2022. godine.

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u petak, 4. novembra 2022. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs).


Section menu

  • News & Press Releases

  • IR calendar