Materijali i odluke Skupštine akcionara

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.

Prilikom sazivanja sednice NIS na internet stranici objavljuje poziv i materijale za narednu sednicu Skupštine akcionara. Materijali za sednicu Skupštine akcionara su takođe dostupni na uvid u sedištu Društva svakom akcionaru koji to zahteva ili njegovom punomoćniku do dana održavanja sednice.

NIS je, kao javno akcionarsko društvo, u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Datum i mesto održavanja

29. jun 2022. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na XIV redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

Zapisnik sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj Komisije za glasanje sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana XIV redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 30. maj 2022. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na XIV redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu:

2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine

2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine
- Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine

2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine

2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine

2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
- Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2021. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2021. godine – 15. april 2022. godine
- Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2021. godine – 15. april 2021. godine

4. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period maj 2021. - maj 2022. godine

7. Odluka o ponovnom izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu
- Izjava o nezavisnosti revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd

8. Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

9. Odluka o usvajanju Spiska ključnih pokazatelja koji značajno doprinose strateškom razvoju Društva za ciklus Programa dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja NIS a.d. Novi Sad za period 2021-2023. godine

10. Odluka o izmeni Statuta NIS a.d. Novi Sad broj 70/IV-12a od 25.06.2012. godine, sa izmenama i dopunama broj 70/SA-od/VI-11 od 30.06.2014. godine i broj 70/SA-od/XI-10 od 27.06.2019. godine (u daljem tekstu: Statut NIS a.d. Novi Sad broj 70/SA-od/XI-10a od 27.06.2019. godine (prečišćeni tekst) ili Statut)
Statut NIS a.d. Novi Sad (prečišćen tekst)

11. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

12. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

13.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

13.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2022. i 2023. godinu

Datum i mesto održavanja

29. jun 2021. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na XIII redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

Zapisnik sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj Komisije za glasanje sa XIII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana XIII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za XIII redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 28. maj 2021. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na XIII redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu:

2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine

2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine 
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine

2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine

2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine

2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu

2.6. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2020. godine – 15. april 2021. godine
- Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2020. godine – 15. april 2021. godine

4. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad 
- Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period maj 2020. - april 2021. godine

7. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za period od 3 godine (2021-2023) 
- Izjava o nezavisnosti revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

8. Odluka o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

9. Odluka o usvajanju rezultata Programa dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja NIS a.d. Novi Sad za ciklus 2018-2020 godine

10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

12.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

12.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2021. i 2022. godinu

Datum i mesto održavanja

30. jun 2020. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

Zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj Komisije za glasanje sa XII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana XII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za XII redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 29. maj 2020. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu:

2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine

2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine 
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine

2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine

2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine

2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu
- Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu

2.6. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 1. april 2019. godine – 15. april 2020. godine
- Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 1. april 2019. godine – 15. april 2020. godine

4. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad 
- Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period jun 2019. godine - april 2020. godine

7. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- Izjava o nezavisnosti revizora KPMG d.o.o. Beograd

8. Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

9. Odluka o usvajanju Pravilnika o Programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja NIS a.d. Novi Sad, verzija broj 4, sa Prilogom broj 1
- Pravilnik o Programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja NIS a.d. Novi Sad, verzija broj 4

10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- JAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor direktora

12.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- JAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor skupštine akcionara

12.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2020. i 2021. godinu

Datum i mesto održavanja

27. jun 2019. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

Zapisnik sa XI redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad 
- Izveštaj Komisije za glasanje sa XI redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
- Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana XI redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 28. maj 2019. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu:

2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine

2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine 
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine

2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine

2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine

2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu
- Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu

2.6. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2018. godine – mart 2019. godine
- Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2018. godine – mart 2019. godine

4. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kome postoji lični interes u periodu april 2018. godine – septembar 2018. godine

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period april 2018. - maj 2019. godine

8. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2019. godinu
- Izjava o nezavisnosti revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

9. Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta NIS a.d. Novi Sad broj 70/IV-12a od 25.06.2012. godine, sa izmenama i dopunama broj 70/SA-od/VI-11 od 30.06.2014. godine (u daljem tekstu: Statut NIS a.d. Novi Sad broj 70/SA-od/VI-11a od 30.06.2014. godine (prečišćeni tekst) ili Statut)

11. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad broj 70/IV-13a od 25.06.2012. godine sa izmenama i dopunama broj 70/SA-od/VII-10 od 23.06.2015. godine i broj 70/SA-od/VIII-10 od 28.06.2016. godine (u daljem tekstu: Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad broj 70/SA-od/VIII-10a od 28.06.2016. godine (prečišćeni tekst) ili Poslovnik)

12. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

13. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

14.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

14.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2019. i 2020. godinu

Datum i mesto održavanja

21. jun 2018. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na X redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

- Zapisnik sa X redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Komisije za glasanje sa X redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
- Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana X redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za X redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 22. maj 2018. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na X redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu:

2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godinu

2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godinu
- Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godinu

2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine

2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine

2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu
- Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu

2.6. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2017. – mart 2018. godine
- Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2017. godine – mart 2018. godine

4. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja posla u kome postoji lični interes u periodu april 2017. godine – mart 2018. godine

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period april 2017. - mart 2018. godine

8. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu
- Izjava o nezavisnosti revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

9. Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

12.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

12.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2018. i 2019. godinu

Datum i mesto održavanja

27. jun 2017. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

- Zapisnik sa IX redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Komisije za glasanje sa IX redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
- Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana IX redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za IX redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 26. maj 2017. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu:

2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godinu

2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godinu
- Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godinu

2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine

2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2016. godine

2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu
- Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu

2.6. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2016. – mart 2017. godine
- Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2016. – mart 2017. godine

4. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja posla u kome postoji lični interes u periodu april 2016. godine – mart 2017. godine

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period april 2016. - mart 2017. godine

8. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu
- Izjava o nezavisnosti revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

9. Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- JAD "Gazprom Neft" - Predlog kandidata za Odbor direktora

12.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
- JAD "Gazprom Neft" - Predlog kandidata za Odbor skupštine akcionara

12.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2017. i 2018. godinu

Datum i mesto održavanja

28. jun 2016. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

Zapisnik sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Komisije za glasanje sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana VIII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za VIII redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 27. maj 2016. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu:

2.1 Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine 
Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godinu 

2.2 Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godinu 
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godinu 

2.3 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine 
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine 

2.4 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine 
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2015. godine 

2.5 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu 
Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu 

2.6 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu 
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

3.1 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima 
Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2 Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2015. – mart 2016. godine
Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2015. – mart 2016. godine

4. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja posla u kome postoji lični interes u periodu maj 2015. godine - mart 2016. godine 

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period april 2015. - mart 2016. godine

8. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu 
Godišnja izjava o nezavisnosti revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

9. Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

10. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad broj 70/SA-od/VII-10a od 23.06.2015. godine (prečišćeni tekst) 
Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad (prečišćeni tekst)

11. Odluka o usvajanju Pravilnika o programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja NIS a.d. Novi Sad

12. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora i članovima komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad 
Politika naknada članovima Odbora direktora i članovima komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

13. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

14. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad 
JAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor direktora 
Republika Srbija - Predlog kandidata za Odbor direktora

15.1 Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad 
JAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor skupštine akcionara 
Republika Srbija - Predlog kandidata za Odbor skupštine akcionara 

15.2 Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2016. i 2017. godinu

Datum i mesto održavanja

23. jun 2015. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na VII redovnoj sednici Skupštine akcionara 

Zapisnik

Zapisnik sa VII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Komisije za glasanje sa VII redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak prisutnih lica

Saopštenje za javnost

Održana VII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za VII redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 20. maj 2015. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na VII redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu: 

2.1 Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu 
Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu

2.2 Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu 
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu

2.3 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu 
Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu

2.4 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu 
Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu

2.5 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu 
Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu

2.6 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu 
Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad: 

3.1 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima 
Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

3.2 Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2014. – mart 2015. godine 
Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu april 2014. – mart 2015. godine

4. Odluka o usvajanju prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes u periodu novembar 2014. godine - april 2015. godine

5. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period jul 2014. - mart 2015. godine

8. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2015. godinu 
Godišnja izjava o nezavisnosti revizora

9. Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

10. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad broj 70/SA-od/VI-12a od 30.06.2014. godine (prečišćeni teskt)
Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad (prečišćen tekst)

11. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

12. Odluka imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
OAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor direktora

13.1 Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad;
OAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor skupštine akcionara 

13.2 Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2015. i 2016. godinu

Datum i mesto održavanja

30. jun 2014. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

Zapisnik sa VI redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Komisije za glasanje sa VI redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak učesnika i pozvanih lica

Saopštenje za javnost

Održana VI redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za VI redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 30. maj 2014. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad od 18.06.2013. godine
Zapisnik sa V redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad od 18.06.2013. godine

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu:

3.1 Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine
Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine

3.2 Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine

3.3 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine

3.4 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine

3.5 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu
Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu

3.6 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

4.1 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
Izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu

4.2 Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu maj 2013. godine – mart 2014. godine
Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu maj 2013. godine – mart 2014. godine

5. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes u periodu april 2013. - mart 2014. godine

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad

7. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad 
Izveštaj o proceni iznosa i strukture naknada za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

8. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad - mart 2014. godine

9. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu
Godišnja izjava o nezavisnosti

10. Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

11. Odluka o izmenama i dopunama Statuta NIS a.d. Novi Sad broj 70/IV-12a od 25.06.2012. godine
Statut NIS a.d. Novi Sad (prečišćeni tekst)

12. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad broj 70/IV-13a od 25.06.2012. godine
Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad (prečišćeni tekst)

13. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

14. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
OAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor direktora
Republika Srbija - Predlog kandidata za Odbor direktora

15.1 Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
OAD "Gasprom Njeft" - Predlog kandidata za Odbor Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
Republika Srbija - Predlog kandidata za Odbor Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

15.2 Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2014. i 2015. godinu

Datum i mesto održavanja

18. jun 2013. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na V redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

- Zapisnik sa V redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Komisije za glasanje sa V redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak učesnika i pozvanih lica

Saopštenje za javnost

Održana V redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za V redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 17. maj 2013. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na V redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa IV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad od 25.06.2012. godine
Zapisnik sa IV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad od 25.06.2012. godine

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu: 

3.1 Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine
Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine

3.2 Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine
Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine

3.3 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine
Izveštaj nezavisnog revizora Pricewaterhousecoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine

3.4 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine

3.5 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu
Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu

Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:

4.1 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
- Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima

4.2 Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu maj 2012. godine – april 2013. godine
Izveštaj o analizi rada Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad u periodu maj 2012. godine – april 2013. godine

5. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes u periodu maj 2012. - mart 2013. godine

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad - jun 2013. godinu

7. Odluka o izboru revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu

8. Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju  ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad

9. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora i članovima komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Politika naknada članovima Odbora direktora i članovima komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

12.1 Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

12.2 Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2013. i 2014. godinu

Datum i mesto održavanja

25. jun 2012. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na IV redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

- Zapisnik sa IV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj Komisije za glasanje sa IV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
Spisak učesnika i pozvanih lica

Saopštenje za javnost

Održana IV redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Poziv za IV redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

(datum objave poziva: 21. maj 2012. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Oduka o usvajanju Zapisnika sa III godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad 21.06.2011. godine
- Zapisnik sa III godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad održane dana 21.06.2011. godine

Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu:

3.1 Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011 godine
- Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine

3.2 Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31 decembra 2011 godine
- Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine

3.3 Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine

3.4 Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2011. godine

3.5 Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu
- Godišnji izveštaj o poslovanju NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu

4. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Upravnog odbora i Komisija Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad u periodu maj 2011. - april 2012. godine
- Izveštaj o analizi rada Upravnog odbora i Komisija Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad u periodu maj 2011. - april 2012. godine

5. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period april 2011. - april 2012. godine

6. Odluka o izboru revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu

7. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu

8. Odluka o usvajanju Politike dividendi NIS a.d. Novi Sad
- Politika dividendi NIS a.d. Novi Sad

9. Odluka o usvajanju "Pravilnika o programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora NIS a.d. Novi Sad"

10. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes u periodu april 2011. - april 2012. godine

11. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta NIS a.d. Novi Sad
Osnivački akt NIS a.d. Novi Sad

12. Odluka o usvajanju Statuta NIS a.d. Novi Sad
- Statut NIS a.d. Novi Sad

13. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
- Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

14. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Politika naknada članovima Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

15. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

16. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

17. Odluka o odobravanju Ugovora koji se zaključuje sa članom Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad i Ugovora koji se zaključuje sa nezavisnim članom Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
- Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između NIS a.d. Novi Sad i člana Odbora direktora
- Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između NIS a.d. Novi Sad i nezavisnog člana Odbora direktora

18. Odluka o imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad za nadzor nad poslovanjem Društva i postupkom izveštavanja akcionara Društva i odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora za 2012. i 2013. godinu

Datum i mesto održavanja

21. jun 2011. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Zapisnik

Zapisnik sa III redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Saopštenje za javnost

Održana III redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Poziv i dnevni red

Saziv III godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

(datum objave poziva: 16. maj 2011. godine)

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Odluka o usvajanju Dnevnog reda III godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa II godišnje sednice Skupštine akcionara od 21.06.2010. godine 
- Zapisnik sa II Godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad održane dana 21.06.2010. godine 

4a Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine
- Finansijski izveštaj za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine

4b Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine 
- Konsolidovani finansijski izveštaji za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine

5a Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine

5b Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine
- Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2010. godine 

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju NIS a.d. Novi Sad za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

7a Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad za 2010. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora za godišnju Skupštinu akcionara NIS a.d. Novi Sad

7b Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad o izvršenju predračuna troškova za 2010. godinu i odobravanju predračuna troškova (Budžeta) Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad za 2011. i 2012. godinu

8. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Upravnog odbora i Komisija Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad u periodu jun 2010 - april 2011. godine
- Izveštaj o analizi rada Upravnog odbora i komisija Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad u periodu jun 2010 - april 2011. godine

9. Odluka o izboru revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu

10. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes

11. Odluka o usvajanju Izveštaja o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad za period jun 2010 - april 2011. godine
- Izveštaj o usklađenosti organizacije i delovanja društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad za period jun 2010 - april 2011. godine

12a Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

12b Odluka o izboru članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

13. Odluka o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad

Datum i mesto održavanja

21. jun 2010. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Zapisnik

Zapisnik sa II redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Saopštenje za javnost

Doneta odluka o pretvaranju NIS-a u otvoreno akcionarsko društvo

Usvojene odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Odluka o usvajanju Dnevnog reda redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 41. vanredne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad održane dana 12.01.2010. godine

4. Odluka o prihvatanju Informacije o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora revizora NIS a.d. Novi Sad za 2009. godinu

7. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2009. godinu

8. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2009. godinu

9. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2009. godinu

10. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2009. godinu

11. Odluka o izboru revizora finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2010. godinu

12. Odluka o pretvaranju NIS a.d. Novi Sad u otvoreno akcionarsko društvo

13. Odluka o usvajanju izmenjenog i dopunjenog Osnivačkog akta NIS a.d. Novi Sad od 10.02.2009, sa izmenama i dopunama br. 70/37-4 od 17.08.2009. i br. 70/41-6 od 12.01.2010. g. (prečišćenog teksta)

14. Usvajanje Statuta NIS a.d. Novi Sad

15. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

16. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad

17. Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad

18. Odluka o odobravanju ugovora koji se zaključuju između NIS a.d. Novi Sad i članova Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad

19. Odluka o usvajanju Politike naknada i nagrada za članove Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

20a Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

20b Odluka o izboru članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

21. Odluka o odobravanju ugovora koji se zaključuju između NIS a.d. Novi Sad i članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

22. Odluka o odobravanju ugovora koji se zaključuju između NIS a.d. Novi Sad i članova Izvršnog odbora NIS a.d. Novi Sad

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom