Za investitore

NIS a.d. Novi Sad
Odnosi sa investitorima

Narodnog fronta br. 12
21101 Novi Sad
Srbija
e-mail adresa: Investor.Relations@nis.rs

Služba za odnose sa investitorima
Jelena Stanković
jelena.m.stankovic@nis.rs

U ovoj sekciji

  • Za investitore

  • Za manjinske akcionare