Akcije i vlasnička struktura

NIS a.d. Novi Sad je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.

Osnovni kapital NIS a.d. Novi Sad iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 30.06.2022. godine
Poslovno ime / Ime i prezimeBroj akcija i broj glasovaUčešće u osnovnom kapitalu (%)
1. JAD Gazprom Neft81.530.20050,00%
2. Republika Srbija48.712.53729,87%
3. JAD Gazprom10.035.6876,15%
4. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO2.878.3061,77%
5. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO1.048.9010,64%
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd394.2290,24%
7. Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun217.0310,13%
8. DDOR Novi Sad a.d.o.182.3350,11%
9. Raiffeisen banka a.d. - kastodi račun-KS140.6380,09%
10. BDD M&V Investments a.d. Beograd117.4960,07%
Ostali akcionari17.803.04010,92%
Ukupan broj akcionara na dan 30.06.2022.2.057.391

Podaci o akcionarima NIS a.d. Novi Sad se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS a.d. Novi Sad je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Dividende