1.Колико често користите наш IR сајт? Понекад
Повремено, када ми је потребна нека информација
Након објаве резултата
Често
Веома често
2.Да ли је наш IR сајт испунио Ваша очекивања? Јесте, у потпуности
Јесте, делимично
Није
3. Који део IR сајта Вам је највише користио?
O Нама
Финансијски показатељи
Оперативни показатељи
Акције
Графикон
Калкулатор за инвеститоре
Калкулатор за акционаре
Дивиденде
Презентације
Извештаји о пословању
Финансијски извештаји
Извештаји ревизора
Проспекти
Обавезне информације
Регулатива
Општа акта Друштва
Кодекс корпоративног управљања
Скупштина акционара
Одлуке скупштине акционара
Управни одбор
Надзорни одбор
Извршни одбор
Генерални директор
Новости
Календар догађаја
Кратка анализа
Кратак преглед
Преузимање докумената
Питања и одговори
RSS Feed
Корисне информације
4.Ваш профил Инвеститор
Мањински акционар
Аналитичар
Новинар
Студент
Запослени НИС-а
Остало
5.Уколико имате примедбe, коментаре, предлоге или захтеве везано за наш IR сајт, молимо Вас да их наведете.