Оперативни показатељи

Производња Јединица мере 2015 2014 2013 2012 2011
Производња домаће нафте и гаса хиљада условних тона 1.518 1.596 1.642 1.605 1.468
Производња домаће нафте хиљада тона 1.058 1.148 1.200 1.158 1.030
Производња гаса милион м3 573 558 551 556 545
             
Прерада Јединица мере 2015 2014 2013 2012 2011
Обим прераде нафте и полупроизвода хиљада тона 3.281 3.104 3.066 2.254 2.428
Увозна нафта хиљада тона 1.902 1.500 1.568 1.028 1.366
Домаћа нафта хиљада тона 1.034 1.114 1.180 1.114 993
Полупроизводи хиљада тона 346 490 319 111 69
             
Промет Јединица мере 2015 2014 2013 2012 2011
Укупан промет нафтних деривата хиљада тона 3.254 3.090 3.079 2.395 2.428
Велепродаја хиљада тона 1.903 1.781 1.822 1.525 1.663
Малопродаја хиљада тона 681 643 674 597 519
Ино активе хиљада тона 194 157 84 4 0
Извоз хиљада тона 475 509 497 270 246
Црни и остали деривати хиљада тона 703 700 666 848 983
Бели деривати и ТНГ хиљада тона 2.551 2.390 2.413 1.547 1.445
Промет нафтних деривата на домаћем тржишту хиљада тона 2.585 2.424 2.497 2.122 2.182
             
ПроизводњаЈединица мереQ1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015
Производња домаће нафте и гасахиљада условних тона382383380373
Производња домаће нафтехиљада тона269267265257
Производња гасамилион м3141144143145
Прерада Јединица мереQ1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015
Обим прераде нафте и полупроизводихиљада тона684828890879
Увозна нафтахиљада тона345469544544
Домаћа нафтахиљада тона261257265251
Полупроизводихиљада тона781028185
ПрометЈединица мере Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015
Укупан промет нафтних дериватахиљада тона680782872919
Велепродајахиљада тона408439501555
Малопродајахиљада тона141172183185
Ино активехиљада тона41485452
Извозхиљада тона91123134127
Црни и остали дериватихиљада тона128155212208
Бели деривати и ТНГ
хиљада тона552628660712