Генерални директор

Генерални директор, кога именује Одбор директора из редова извршних чланова Одбора директора, координира рад извршних чланова Одбора директора и организује послове Друштва. Поред тога, Генерални директор обавља послове дневног управљања и овлашћен је да одлучује о питањима која не спадају у надлежност Скупштине акционара и Одбора директора.

У складу са принципима добре праксе корпоративног управљања, функције Генералног директора и Председника Одбора директора су одвојене, тако да Генерални директор НИС-а није истовремено и председник Одбора директора. Генерални директор је законски заступник НИС-а.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је Кирил Албертович Кравченко.

Рођен је 13. маја 1976. године у Москви, СССР.

Године 1998. је са највећим успехом дипломирао социологију на Московском државном универзитету „М.В.Ломоносов“, где је магистрирао. Даље образовање наставио је на Отвореном британском универзитету (менаџмент финансија), а од 2003. до 2004. године у школи бизниса IMD Business School. Доктор је економских наука и професор.

До 2000. године радио је у области консалтинга, а од 2000. до 2004. године у компанији ЈУКОС, у Москви и Западном Сибиру и у компанији Schlumberger (партнерски програм са НК ЈУКОС). Од 2004. до 2007. године био је административни директор „МХК ЕвроХим“ а.д. Више пута је биран за члана управних одбора у већим руским и интернационалним компанијама. У априлу 2007. године именован је за потпредседника ЈАД „Гаспром њефт“. Од јануара 2008. године је заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“, заменик генералног директора за организациона питања. Од фебруара 2009. године је генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, а од марта 2009. године је заменик генералног директора за управљање иностраним активима ЈАД „Гаспром њефт“.