Презентације

"НИС је одржао лекцију о корпоративном управљању у свим овдашњим компанијама. Стално држе конференције за штампу, дају све релевантне информације, чак десет пута више него што их на то обавезују правила Београдске берзе."

- Ненад Гујаничић, главни брокер "Sinteza Invest Group"