Panama City Beach, FL

Наша мисија

Одговорно користећи природне ресурсе и савремене технологије, пружићемо људима балканског региона енергију за покрет ка бољем.

Three boys heading to the water

Енергетика - Нови правац пословања

Нови правац пословања, који смо почели да развијамо у 2011 је енергетика. Наш стратешки план је да повећамо коришћење обновљивих извора енергије и да започнемо производњу електричне енергије, видећи у томе велики потенцијал, како за нашу компанију, тако и за Србију.

Обезбеђивање високог нивоа транспарентности

Желимо да обезбедимо висок ниво транспарентности и јавности у пословању ради благовременог, тачног и потпуног информисања акционара и инвеститора

Danny looking for sharks!

Ширење у региону

У складу са стратегијом дугорочног развоја, НИС је у 2010. и 2011. започео ширење делатности Компаније ван Србије

ИНВЕСТИТОРИ

Кварталнe презентације

Презентација за 2015.

3. квартал 2016. (pdf 1,3Mb)
2. квартал 2016. (pdf 1,4Mb)
1. квартал 2016. (pdf 1,3Mb)
  Консолидовани финансијски извештаји 
Q3 2016 IFRSQ2 2016 IFRS
Q1 2016 IFRSFY 2015 IFRS
   Појединачни финансијски извештаји 
Q3 2016 IFRSQ2 2016 IFRS
Q1 2016 IFRSFY 2015 RS GAAP
Консолидовани финансијски извештаји
FY 2015 RS GAAP
FY 2015 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2015 RS GAAP

Предстојећи догађаји

Кратка анализа